Algemene voorwaarden Mijnkoopwaar.nl

MijnKoopwaar.nl is een handelsnaam van At Geo

At Geo is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer: 58202226

De inschrijving bij de belastingdienst is geregistreerd onder het BTW identificatienummer: NL 852921925 B01

Op het gebruik van MijnKoopwaar.nl zijn onze Algemene Voorwaarden en Beleidsregels, en het Privacy Beleid van toepassing. Door op MijnKoopwaar.nl een account met een wachtwoord aan te maken en door MijnKoopwaar te gebruiken gaat de gebruiker automatisch akkoord met onze voorwaarden. MijnKoopwaar kan de gebruiksvoorwaarden onaangekondigd wijzigen. Wij raden u aan deze met enige regelmaat te lezen.

Download hier het document Algemene Voorwaarden en Beleidsregels Mijnkoopwaar.pdf

Download hier het document Privacybeleid Mijnkoopwaar.pdf

© MijnKoopwaar 2018