Algemene voorwaarden Mijnkoopwaar.nl

MijnKoopwaar.nl is een handelsnaam van Triplos.

MijnKoopwaar.nl is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer: 51203863

De inschrijving bij de belastingdienst is geregistreerd onder het BTW identificatienummer: NL823169327B01

Op het gebruik van MijnKoopwaar.nl zijn onze algemene voorwaarden, beleidsregels en het privacybeleid van toepassing. Door op Mijnkoopwaar.nl een account met een wachtwoord aan te maken en door Mijnkoopwaar te gebruiken gaat de gebruiker automatisch akkoord met onze voorwaarden. Mijnkoopwaar kan de gebruiksvoorwaarden onaangekondigd wijzigen. Wij raden u aan deze met enige regelmaat te lezen.

Download hier het document Algemene Voorwaarden en Beleidsregels Mijnkoopwaar.pdf

Download hier het document Privacybeleid Mijnkoopwaar.pdf

© Triplos 2017