Veilig handelen op Mijnkoopwaar.nl

MijnKoopwaar stelt alles in het werk om een veilige vraag- en aanbod site te zijn. Dit betekent onder meer dat de geplaatste advertenties door het MijnKoopwaar team gecontroleerd worden.

De meeste adverteerders op MijnKoopwaar zullen eerlijk en betrouwbaar zijn. Maar helaas kan er wel eens een adverteerder tussen zitten die minder betrouwbaar is. Ga er van uit dat wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dat meestal ook zo is!

MijnKoopwaar hanteert beleid dat er naar streeft onbetrouwbare aanbieders op te sporen en de toegang tot MijnKoopwaar te ontzeggen. Omdat de aanwezigheid van dergelijke aanbieders niet helemaal te voorkomen is, hebben wij voor de bezoekers en gebruikers van MijnKoopwaar een aantal belangrijke aanwijzigen in één document samengebracht. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan bekend te zijn met de inhoud van dit document en de daarin opgenomen adviezen na te leven. MijnKoopwaar accepteert geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van mijnkoopwaar.nl.

Download hier het document: Veilig handelen Mijnkoopwaar.pdf.

Wilt u weten of de bankgegevens van de (ver)koper vertrouwd zijn? Controleer het hier.

Controleer de (ver)koper en zijn gedragingen aan de hand van fora, zoals Opgeletopinternet.nl

Mocht u onverhoopt toch in aanraking zijn gekomen met frauduleuze handelingen, dan raden wij u aan hiervan aangifte te doen bij de Politie.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, of misschien een vraag over bepaalde advertenties? Mail het Team van MijnKoopwaar.

© MijnKoopwaar 2018