Over MijnKoopwaar.nl


MijnKoopwaar, de digitale markt voor een betere wereld!


MijnKoopwaar, altijd een (ver)koper in de buurt!
MijnKoopwaar Missie

Missie

Met MijnKoopwaar wordt een gratis medium aangeboden waar elke Nederlander gebruik van kan maken, door nieuwe- en gebruikte goederen online te promoten, te kopen en te verkopen.


Visie

MijnKoopwaar wil van de wereld een betere plek maken door met de herbestemming van goederen het tweedehands winkelen te stimuleren, en tegelijk het milieu beter te beschermen als ook de uitbuiting van arbeid in de wereld te verminderen.

MijnKoopwaar Visie

Pijlers


MijnKoopwaar Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Wij zijn van mening dat MijnKoopwaar een betrouwbaar, eerlijk en veilig platform moet zijn voor het online zoeken, kopen en aanbieden van goederen en diensten. Voor uw eigen online veiligheid gebruiken wij slechts één sessiecookie om uw activiteiten op onze website bij te houden. Ons beleid is er op gericht om ervoor te zorgen dat de website veilig en gebruiksvriendelijk blijft, en niet om uw gegevens en gedrag te registreren en dat te vermarkten.


Vrijheid

We zijn van mening dat het (ver)kopen en aanbieden van goederen en diensten een gratis activiteit moet zijn. Daarom mogen onze leden kosteloos een account aanmaken, de website gebruiken en koopwaar plaatsen. Wij zien MijnKoopwaar als een instrument voor het aanbieden en kopen van goederen en diensten, niet als een middel met een achterliggende marketingstrategie. Zo verzamelen wij geen andere gegevens dan strikt voor de veilige en betrouwbare registratie leden noodzakelijk is. Daarnaast worden onze leden niet ‘gevolgd’ en registreren wij geen ‘voorkeuren’ of ‘gedrag’ en dergelijke: MijnKoopwaar past geen enkele vorm van tracking toe. Leden van MijnKoopwaar hebben vrijwel geen verplichtingen bij het gebruik van de website. Wél verwachten wij dat zij zich eerlijk en netjes gedragen bij het doen van transacties, altijd gebaseerd op gezond verstand en met het oog op behoud van duurzaamheid en milieu.

MijnKoopwaar Vrijheid

MijnKoopwaar Gemeenschap

Gemeenschap

MijnKoopwaar is meer dan een verkoopportaal. Onze website biedt mensen de mogelijkheid om gelijk geïnteresseerden met behulp van koopwaar tot elkaar te brengen, en stimuleert zodoende de uitwisseling van nieuwe en gebruikte goederen, als ook diensten, via een gratis online marktomgeving.


Verschil maken

Met MijnKoopwaar willen wij met een heel andere achterliggende gedachte de mogelijkheid bieden om op (gebruikte) producten te kunnen winkelen en om deze aan te kunnen bieden. We gaan er van uit dat MijnKoopwaar bijdraagt aan een afname van de hoeveelheid spullen die voortijdig op stortplaatsen terecht komen, terwijl deze spullen nog heel goed een tweede of derde leven hadden kunnen krijgen. Wij geloven dat de verschuiving van massaproductie en wegwerpcultuur naar bewuste, duurzame consumptie, het hergebruik van materialen en onderdelen, er toe zal bijdragen dat de vraag naar nieuwe producten en de hiervoor gewonnen grondstoffen aanzienlijk zal verminderen, en dat daarmee de wereldwijde vervuiling als ook de uitbuiting van arbeid zal afnemen.

MijnKoopwaar Verschil maken